با تشکر از شما همراهان گرامی , زمان ارائه خدمات به پایان رسید .